KLM Projekt OÜ poolt projekteeritud Nisu tänav Tallinnas on välja ehitatud

By kristiinaKLM

KLM Projekt OÜ poolt projekteeritud Nisu tänav Tallinnas on välja ehitatud 

2019.a. augusti alguses alustati rekonstrueerimistöödega Põhja-Tallinna linnaosas asuval Nisu tänaval kirjutas Delfi. Praeguseks on Nisu tn täielikult rekonstrueeritud alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Ehitustööde käigus teostati tänava-ala terviklik rekonstrueerimine, sealhulgas rajati 6 m laiune sõidutee, kõnniteed, parkimiskohad ja pargiala koos puhkekohtadega. Lisaks teetöödele rajati Nisu tänavale uus tänavavalgustus, kasutades keskkonnasõbralikumaid LED lampe, sademeveekanalisatsioon ning rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Ehitustöid teostas Viamer Grupp OÜ, ehitustööde lepinguline maksumus oli ca 1 090 000 eurot. Nisu tn rekonstrueerimistööd lõppesid 2019 sügisel.

Nisu tn rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ Tallinna Kommunaalameti tellimusel 2019.a. esimeses pooles.

07.08.2019