01

TEENUSED

TEENUSED

Teede projektKLM Projekt OÜ projekteerimisettevõte, mis tegeleb teede ja välistrasside projekteerimisega. Oleme projekteerimistöid ja omanikujärelevalvet teostanud juba üle 10 aasta.

Meie klientideks on arhitektuuribürood, arendajad, ehitusettevõtted, kohalikud omavalitsused ja Maanteeamet.

Meie poolt pakutavad teenused on:

Oleme keskendunud elamuarendusprojektide infrastruktuuri terviklahenduste (teed koos välistrassidega) ja teedeprojektide (linnatänavad, maanteed, kergliiklusteed, jne mis sisaldavad välistrasse) koostamisele.

Peame oluliseks pakkuda hästi läbimõeldud lahendusi. Hea projekti koostamiseks teeme tihedat koostööd Tellijaga, et koostada projekt, mis vastab kõigile kliendi soovidele ja vajadustele ja ametkondade nõudmistele.

Oleme kindel ja usaldusväärne partner Teie arendusprojektide edukal elluviimisel!