01

TEENUSED

TEENUSED

Teede projektKLM Projekt OÜ projekteerimisettevõte, mis tegeleb teede ja välistrasside projekteerimisega. Oleme projekteerimistöid ja omanikujärelevalvet teostanud juba üle 10 aasta.

Meie klientideks on arhitektuuribürood, arendajad, ehitusettevõtted, kohalikud omavalitsused ja Maanteeamet.

Meie poolt pakutavad teenused on:

Pakume Teile terviklikke lahendusi teede ja välistrasside projekteerimisel ning oleme kindel ja usaldusväärne partner Teie arendusprojektide edukal elluviimisel!