Soojavarustuse projekteerimine

Kaugküttetorustike projekteerimine

Koostöös partneritega pakume teede ja platside ehitusprojektide juurde kaugküttetorustike projekteerimist ning teede-platside rekonstrueerimisprojektide juurde kaugkütteetorustike rekonstrueerimis- või ümbertõstmisprojekte. Tegeleme ainult välistrassidega, hoonesiseseid lahendusi ei projekteeri.

Gaasivarustuse projekteerimine

Koostöös partneritega pakume gaasitrasside projekteerimist kinnisvaraarendustele, tööstus- ja ärihoonetele teedeprojektide juurde. Tegeleme ainult välistrassidega, hoonesiseseid lahendusi ei projekteeri.

Meile on oluline hea koostöö Tellijaga, leiame alati koos Tellijale sobivaima lahenduse. Peame oluliseks teostatud tööde kvaliteeti ja projekti head teostatavust ehitusfaasis.