Teede projekteerimine

Teede ja tänavate projekteerimine

Tegeleme linnatänavate, kergliiklusteede ja maanteede projekteerimisega ning neid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisega. Meie poolt koostatud projektid väärtustavad ümbritsevat keskkonda ja on hästi läbi mõeldud.

Parklate ja platside projekteerimine

Projekteerime elu-ja ärihooneid ümbritsevaid parklaid ja platse. Parklate ja platside projekteerimisel aitame koostada ka nende vertikaalplaneeringu ja liikluskorralduse lahendused, et tagada sadevete äravool ja sujuv liikumine kinnistul.

Staadionite ja spordiväljakute projekteerimine

Koostame staadionite ja spordiväljakute ning neid ümbritsevate juurdepääsuteede projekte. 2018.a. koostasime Tallinna Kalevi keskstaadioni ja juurdepääsuteede rekonstrueerimise projekti, 2019.a. Abja Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise projekti.

Liikluskorraldusskeemide koostamine

Peamiselt koostame liikluskorraldusskeeme teede ja tänavate rekonstrueerimise projektide raames. Soovi korral koostame ka ajutisi liiklusskeeme tänavate ja teede sulgemiseks.

Teekatete taastamise projektide koostamine

Koostame teekatete taastamise projekte tehnovõrkude rekonstrueerimise projektidele.

Maastikuarhitektuursete projektide koostamine

Soovi korral koostame ka maastikuarhitektuurseid projekte teedeprojektide juurde.

Meile on oluline hea koostöö Tellijaga, leiame alati koos Tellijale sobivaima lahenduse. Peame oluliseks teostatud tööde kvaliteeti, sobivust ümbritsevasse keskkonda ja projekti head teostatavust ehitusfaasis.