Elektri- ja sidevarustuse projekteerimine

Elektrivarustuse projekteerimine

Projekteerime õhu- ja maakaabelliine, transiit- ja jaotuskilpe, liitumis- ja mõõtekilpe, kaablikanalisatsioone. Lisaks koostame elektrivõrkude rekonstrueerimise ja ümbertõstmise projekte ning alajaamade elektriprojekte

Sidevarustuse projekteerimine

Koostame sidevarustuse nõrkvoolu projekte, sh. sidekaablite, sidekilpide ja sidekanalisatsiooni (sidekaevud koos torustikuga) projekte.

Peame oluliseks pakkuda Tellijale hästi läbimõeldud lahendusi. Hea projekti koostamiseks teeme tihedat koostööd Tellijaga, et koostada projekt, mis vastab kõigile kliendi soovidele ja vajadustele ja ametkondade nõudmistele.