Omanikujärelevalve

Teehoiutööde omanikujärelevalve

Teehoiutööde omanikujärelevalve tagab tööde nõuetekohase kvaliteedi ja töö kulgemise vastavalt projektile, ehituslikele normidele ja standarditele, kehtivatele õigusaktidele ja sõlmitud lepingutele.

Oleme teehoiutööde omanikujärelevalvet teostanud üle 10 aasta. Selle aja jooksul oleme omanikujärelevalvet teostanud mitmetel kinnisvaraarenduse objektidel, riigimaanteedel, mitmel Ühtekuuluvusfondist rahastatud suurel veemajandusprojektil (Harku, Elva, Pärnu) ja kohalike omavalitsuste teede ehitus- ja remonditöödel.

Vaata KLM Projekti poolt teostatud omanikujärelevalve töid SIIT.