Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse projekteerimine

Projekteerime teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde hoonevälist veevarustust, sh. ehitus- rekonstrueerimis- ja ümbertõstmisprojekte. Elamuarendusaladele koostame ka eramute veevarustuse liitumisprojekte.

Lisaks pakume hoonetele veevarustuse sisevõrkude projekteerimist.

Reo- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimine

Pakume teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde hoonevälist reo- ja sademeveekanalisatsiooni (s.h. kuivendus) projekteerimist. Elamuarendusaladele koostame ka eramute reoveekanalisatsiooni liitumisprojekte.

Lisaks pakume hoonetele kanalisatsioonisüsteemide sisevõrkude projekteerimist.

Oleme keskendunud elamuarendusprojektide infrastruktuuri terviklahenduste (teed koos välistrassidega) ja teedeprojektide (linnatänavad, maanteed ja kergliiklusteed, mis sisaldavad välistrasse) koostamisele.

Uue võimalusena pakume nüüdsest ka hoonete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide sisevõrkude projekteerimist. 

Peame oluliseks pakkuda hästi läbimõeldud lahendusi. Hea projekti koostamiseks teeme tihedat koostööd Tellijaga, et koostada projekt, mis vastab kõigile kliendi soovidele ja vajadustele ja ametkondade nõudmistele.