Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse projekteerimine

Projekteerime teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde veevarustust, sh. ehitus- rekonstrueerimis- ja ümbertõstmisprojekte.

Ei koosta üksikute eramute veevarustuse liitumisprojekte.

Reo- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimine

Pakume teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde reo- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimist.

Ei koosta üksikute eramute reo- ja sademeveekanalisatsiooni liitumisprojekte.

Oleme keskendunud elamuarendusprojektide infrastruktuuri terviklahenduste (teed koos välistrassidega) ja teedeprojektide (linnatänavad, maanteed ja kergliiklusteed, mis sisaldavad välistrasse) koostamisele.

Peame oluliseks pakkuda hästi läbimõeldud lahendusi. Hea projekti koostamiseks teeme tihedat koostööd Tellijaga, et koostada projekt, mis vastab kõigile kliendi soovidele ja vajadustele ja ametkondade nõudmistele.