Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine

Veevarustuse projekteerimine

Projekteerime teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde veevarustust, sh. ehitus- rekonstrueerimis- ja ümbertõstmisprojekte.

Reo- ja sadeveekanalisatsiooni projekteerimine

Pakume teede ja platside ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide juurde reo- ja sadeveekanalisatsiooni projekteerimist.

Hoonete liitumisprojektide koostamine

Soovi korral koostame ka hoonete veevarustuse- ja kanalisatsiooni ning sadeveekanalisatsiooni liitumisprojekte.

Peame oluliseks pakkuda hästi läbimõeldud lahendusi. Hea projekti koostamiseks teeme tihedat koostööd Tellijaga, et koostada projekt, mis vastab kõigile kliendi soovidele ja vajadustele ja ametkondade nõudmistele.