02

ETTEVÕTTEST

ETTEVÕTTEST

Projekteerimine

KLM Projekt on 2004. aastal asutatud projekteerimisettevõte, mis tegeleb teede ja välistrasside projekteerimisega.

Pakume oma klientidele täislahendust, teostades teede projekteerimise juurde soovi korral ka kõikide teiste seonduvate välistrasside (vee- ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, elektrivarustuse, side, kaugkütte ja koostöös partneritega gaasivarustuse) projekteerimist ja projektijuhtimist.

Uue võimalusena pakume nüüdsest ka hoonete veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide sisevõrkude projekteerimist.

Tegeleme ka teede remondi-­ ja ehitustööde omanikujärelevalvega.

Meile on oluline hea koostöö Tellijaga, leiame alati Teile sobivaima lahenduse! Peame oluliseks teostatud tööde kvaliteeti, sobivust ümbritsevasse keskkonda ja kuluefektiivsust.

Oma klientidele suurema kindlustunde tagamiseks omame erialase tegevuse vastutuskindlustust kogusummas 100 000 eurot.

Tegevusload ja registreeringud 

Omame kõiki tööde teostamiseks vajalikke tegevuslube, registreeringuid ja kutsetunnistustusi.

MTR registreeringud

EEP003312 Tee ehitusprojekti koostamine
ELK000070 Liikluskorralduse projektide koostamine
EEO003473 Tee-ehitamise omanikujärelevalve
TEL001389 Elektritööd
EEP001781 Projekteerimine (veevarustus ja kanalisatsioon)
EEO001438 Omanikujärelevalve (elekter, veevarustus ja kanalisatsioon)

Muinsuskaitsetööde tegevusluba nr E 641/2012 

Meie meeskonna liikmetel on diplomeeritud teedeinseneri, tase 7 ja diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri, tase 7 (hoonesisene ja -väline veevarustus ja kanalisatsioon) kutsetunnistused.

Oma töös kasutame AutoDesk Civil 3D, AutoTurn ja AutoCADi programme.

KLM Projekt on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Kiili Ettevõtjate Liidu liige. Aastal 2020 jõudis KLM Projekt Gaselli TOP-i.

Kaubandus-TööstuskodaGasell