Tänavavalgustuse projekteerimine

Tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimisprojektid

Koostame tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimisprojekte:

  • sõidu- ja kergliiklusteedele
  • parklatele ja platsidele
  • staadionitele ja spordiväljakutele ning neid ümbritsevale avalikule ruumile (näit. seonduvatele haljasaladele, parkidele)

Meie poolt koostatud projektid väärtustavad ümbritsevat keskkonda ja on hästi läbi mõeldud.

Meile on oluline Tellija rahulolu. Konsulteerime Tellijat optimaalse lahenduse leidmisel, mis sobib hästi ümbritsevasse keskkonda, on hästi teostatav ja hiljem hallatav.