KLM Projekt koostab Maanteeametile ristmike ümberehituse projekte

By kristiinaKLM

KLM Projekt koostab Maanteeametile ristmike ümberehituse põhiprojekte 

KLM Projekt sõlmis suvel Maanteeametiga kaks lepingut ristmike ümberehituse projektide koostamiseks.

Meie ülesandeks on projekteerida Riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete 43 kilomeetril asuvale Eristvere ristmikule uus ja liiklusohutum lahendus. Ristmik asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Painküla ja Õuna küla piiril. Tegemist on tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja kõrvalmaantee 14148 Siimusti-Kaave ristmikuga.

Teise ristmikuna projekteerime Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 241 kilomeetril asuvat Raiste tee ristmikku, mis vajab samuti liiklusohutuse taseme tõstmist. See 4-haruline ristmik asub Võru maakonnas Võru vallas Mäeküla ja Osula küla piiril. Tegemist on põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja kõrvalmaantee 25150 Raiste- Osula-Varese ristmikuga.

Kolmandana koostame Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski 15 kilomeetril Hüürus asuva Veski tee ristmiku ümberehituse põhiprojekti, mille eesmärgiks on likvideerida liiklusohtlik koht, et muuta jalakäijate liiklemine ohutumaks. Ristmik paikneb Harju maakonnas Saue vallas Hüüru külas.

Uudises kasutatud pilt on illustratiivne. 

13.08.2020