KLM Projekt poolt projekteeritud Juurdeveo tänav on välja ehitatud

By Mattias Raun

KLM Projekt poolt projekteeritud Juurdeveo tänav on välja ehitatud

Valminud on ehitustööd Juurdeveo tänaval Pärnu mnt – Türi tn lõigus. Juurdeveo tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostas KLM Projekt Tallinna Kommunaalametile 2017.a.

Projektiga nähti ette terviklik tänavaala rekonstrueerimine, sh. sõidutee uuendamine, jalakäijatele mugavate ja turvaliste liikumisteede, ülekäiguradade ja – kohtade loomine ning rattateede rajamine Pärnu maanteest kuni raudtee ülekäiguni. Lisaks lahendati projektiga senine kaootiline parkimiskorraldus ja sadevee äravool ning rajati muinsuskaitsealuse Tallinn-Väike jaamahoone ette väljak selgelt tsoneerituna kergliiklusalaks ning sõiduautode alaks.

Tallinn-Väike jaamahoone esine plats
Rekonstrueeritud Juurdeveo tn

11.12.2018