KLM Projekt

KLM Projekt

TEENUSED

Oleme projekteerimisettevõte, mis tegeleb teede ja välistrasside projekteerimisega. Oleme projekteerimistöid ja omanikujärelevalvet teostanud juba üle 10 aasta. Meie klientideks on arhitektuuribürood, arendajad, ehitusettevõtted, kohalikud omavalitsused ja Maanteeamet.

Meie poolt pakutavad teenused on:

01

TEENUSED

  • Teede ja parklate projekteerimine (sealhulgas vertikaalplaneeringute, teekatete taastamiste ja liikluskorraldusskeemide koostamine)
  • Teehoiutööde omanikujärelevalve
  • Veevarustuse, reo- ja sadeveekanalisatsiooni projekteerimine (sealhulgas hoonete liitumisprojektide koostamine)
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Elektrivarustuse projekteerimine
  • Sidevarustuse projekteerimine
  • Koosöös partneritega pakume ka kaugküttetorustike ja gaasivarustuse projekteerimist

Pakume Teile terviklikke lahendusi teede ja välistrasside projekteerimisel ning oleme kindel ja usaldusväärne partner Teie arendusprojektide edukal elluviimisel!