KLM Projekt

KLM Projekt

TEENUSED

Oleme projekteerimisettevõte, mis tegeleb teede ja välistrasside projekteerimisega. Meie poolt pakutavad teenused on:

01

TEENUSED

  • Teede ja parklate projekteerimine (sealhulgas vertikaalplaneeringute, teekatete taastamiste ja liikluskorraldusskeemide koostamine)
  • Teehoiutööde omanikujärelevalve
  • Veevarustuse, reo- ja sadeveekanalisatsiooni projekteerimine (sealhulgas hoonete liitumisprojektide koostamine)
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Elektrivarustuse projekteerimine
  • Sidevarustuse projekteerimine
  • Koosöös partneritega pakume ka kaugküttetorustike ja gaasivarustuse projekteerimist