Alanud on ehitustööd KLM Projekt OÜ poolt projekteeritud Nisu tänaval Tallinnas

By kristiinaKLM

Alanud on ehitustööd KLM Projekt OÜ poolt projekteeritud Nisu tänaval Tallinnas 

2019.a. augusti alguses alustati rekonstrueerimistöödega Põhja-Tallinna linnaosas asuval Nisu tänaval kirjutab Delfi. Nisu tn rekonstrueeritakse täielikult alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Ehitustööde käigus teostatakse tänava-ala terviklik rekonstrueerimine, sealhulgas rajatakse 6 m laiune sõidutee, kõnniteed, parkimiskohad ja pargiala koos puhkekohtadega. Lisaks teede-töödele rajatakse Nisu tänavale uus tänavavalgustus, kasutades keskkonnasõbralikumaid LED lampe, sademeveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Ehitustöid teostab Viamer Grupp OÜ, ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1 090 000 eurot. Nisu tn rekonstrueerimistööd peaksid vastavalt lepingule lõppema 30. oktoobriks 2019.

Nisu tn rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ Tallinna Kommunaalameti tellimusel 2019.a. esimeses pooles.