KLM Projekt

KLM Projekt

02

ETTEVÕTTEST

ETTEVÕTTEST

KLM Projekt on 2004. aastal asutatud projekteerimisettevõte. Tegeleme peamiselt teede projekteerimisega, kus pakume kliendile täislahendust, teostades soovi korral ka kõikide teiste seonduvate välistrasside (vee- ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, elektrivarustuse, side ja koostöös partneritega kaugkütte ja gaasivarustuse) projekteerimist ja projektijuhtimist. Tegeleme ka teede remondi-­ ja ehitustööde omanikujärelevalvega.
Meile on oluline hea koostöö Tellijaga, leiame alati Teile sobivaima lahenduse. Peame oluliseks teostatud tööde kvaliteeti, sobivust ümbritsevasse keskkonda ja kuluefektiivsust.

Omame kõiki tööde teostamiseks vajalikke MTR registreeringuid.

EEP003312 Tee ehitusprojekti koostamine
ELK000070 Liikluskorralduse projektide koostamine
EEO003473 Tee-ehitamise omanikujärelevalve
TEL001389 Elektritööd
EEP001781 Projekteerimine (veevarustus ja kanalisatsioon)
EEO001438 Omanikujärelevalve (elekter, veevarustus ja kanalisatsioon)
MATER registreeringud
MP0178-00 Maaparandussüsteemide projekteerimine
MU0178-00 Maaparandussüsteemide uurimistööde teostamine
MO0178-00 Maaparandussüsteemide omanikujärelevalve teostamine

Muinsuskaitsetööde tegevusluba nr E 641/2012